ORLEN LIETUVA

ORLEN LIETUVA KILNOJAMA PARODA

Projekto tikslas – patrauklūs, mobilūs edukaciniai stendai galintys keliauti ne tik per vaikų darželius, bet ir per gamyklos renginių metu atsiradusias erdves. Skirti papuošti gamyklos renginius, bei jaunimui ir vaikams supažindinti su naftos pramone.

 

LIETUVOS KARIUOMENĖS JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONAS

LIETUVOS KARIUOMENĖS JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO ISTORINĖS EKSPOZICIJOS PROJEKTAS

Projekto tikslas – sukurti šiuolaikišką, patrauklią ekspoziciją ir atraktyviai bei informatyviai pristatyti Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono istoriją ir šių dienų veiklas.

Istorijos faktai ekspozicijoje pateikiami suformuotose stendų grupėse, kuriose pristatomos temos: ,,Karinio miestelio istorija”, ,,Inžinerijos batalionas tarpukariu”, ,,Plk. Juozas Vitkus – Kazimieraitis”, ,,Bataliono atsikūrimas nuo 1991m.”, ,,Bataliono vadai”, ,,Tekstas anglų kalba“. Daug dėmesio skiriama Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono veiklos ir sporto pasiekimų pristatymui. Apdovanojimams, trofėjams numatyta didelių gabaritų išskirtinio dizaino „Sporto trofėjų spinta“.

 

PASVALIO MARIAUS KATILIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Vaškų Vandos Zaborskaitės bibliotekos ekspozicija „VANDA ZABORSKAITĖ – GYVENIMO PUSLAPIAI“

Ekspozicijos tikslas – sukurti lankytojams patrauklią ekspoziciją ir šiuolaikiškai pristatyti literatūrologę, profesorę Vandą Zaborskaitę.

Ekspozicija suprojektuota Vaškų Vandos Zaborskaitės bibliotekos nedidelėje erdvėje, kurioje interaktyvių stendų pagalba lankytojas supažindinamas su Vandos Zaborskaitės gyvenimu ir nuveiktais darbais. Stendų vitrinose eksponuojami Vandos Zaborskaitės močiūtės bei pačios literatūrologės asmeniniai daiktai.  Eskpozicijoje stendus papildo pakabintos drobės su spauda. Pirmoji drobė – įžanginė, kurioje talpinama Vandos Zaborskaitės nuotrauka su ekspozicijos pavadinimu. Antrojoje drobėje matomas profesorės darbo kambario vaizdas su jos pasakytais žodžiais apie savasties, savo krašto unikalumo svarbą ir reikšmę, tai ekspozicijos pabaiga. Erdvei žaismingumo, interaktyvumo suteikia magnetinė lenta, ant kurios lankytojai iš magnetukų gali sudėlioti Vandos Zaborskaitės kūdikystės namo fasadą, vadovėlių viršelius, ar literologės parašytus tekstus.

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE ALPINKOS MINISTERIJOS KONKURSO „VIDAUS EKSPOZICIJOS DUBYSOS REGIONINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRE PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO PASLAUGOS“ PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

„APDAINUOTOJI DUBYSA“

Konkursui pateikėme ekspozicijos dizaino koncepciją. Laimėta II vieta. Dubysos regioninio parko lankytojų centro ekspozicijos „APDAINUOTOJI DUBYSA“ dizaino koncepcija sukurta atsižvelgus į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Dubysos regioninio parko direkcijos iškeltus ekspozicijos tikslus, kuriais siekiama lankytojus vaizdžiai supažindinti su Dubysos regioninio parko unikalumu, išskirtine verte, įtaigiai pristatyti regioninio parko gamtos bei kultūros vertybes, saugomos teritorijos savitumus ir skirtumus.

Siūlomi dizaino, edukaciniai sprendimai lankytojams padėtų lengvai suprasti ir priimti ekspozicijoje pristatomas temas, aktyviai įtrauktų lanklytojus į pažinimo, saviraiškos, saviugdos veiklas. Pasirinkti ekspozicijos sprendiniai yra padiktuoti ekspozicijos temų, informacinės medžiagos bei patalpos architektūros.

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Joniškio Baltosios sinagogos iteraktyvi ekspozicija JONIŠKIO MIESTO ISTORIJA

Sukūrėme ekspozicijos dizaino koncepciją, atlikome projektavimo, dizaino, gamybos ir įrengimo darbus.

Ekspozicijos tikslas – šiuolaikiškai, atraktyviai bei informatyviai pristatyti Joniškio miesto raidą. Todėl šį projektą įgyvendinome kartu su mūsų partneriais UAB „SneakyBox”, kurie sukūrė audiovizualinę projekciją apie Joniškio miesto formavimąsi.

Baltosios sinagogos erdvė yra daugiafunkcė. Ji pritaikyta įvairiems renginiams, todėl visi ekspozicijos sprendiniai turėjo neįtakoti pirminės erdvės paskirties. Ekspozicijos elementai netrukdo laisvam ir patogiam lankytojų judėjimui Baltosios sinagogos salėje, o tai itin svarbu renginių metu.

Ekspoziciją sudaro trys dalys – stacionari ekspozicija, audiovizualinė projekcija ir pakabinamos Joniškio miesto istorinių pastatų stogų imitacijos. Pirmoje ekspozicijos dalyje ekspoziciniai baldai, imituoja istorinius Joniškio miesto statinius. Pristatomi pastatai yra stilizuoti, bet lieka jų išskirtinumo bruožai, kurie leidžia identifikuoti pristatomą pastatą. Siekiant kuo ilgiau išlaikyti lankytojų dėmesį nedidelėje ekspozicijos erdvėje įrengti interaktyvūs sprendimai: varstomi langeliai, atsidaromi stalčiukai, besisukantys akmenys, už kurių slepiasi eksponatai bei garso –  šviesos instaliacija, kur paspaudus pažymėtą mygtuką, bažnyčios bokšte užsidega šviesa ir suskamba varpo garsas. Interaktyvumo ekspozicijai suteikia ir kompiuterinis terminalas, kuriuo galima naudotis atvėrus specialias dureles, už kurių sumontuotas ekranas. Grafinę istorinių pastatų stilistiką pagyvima laiko juostos sluoksnis, kuris grafikos pagalba stilizuotiems pastatams grąžina proporciją, kurios balduose nepavyksta išlaikyti dėl vaizduojamų istorinių pastatų ir pristatomų eksponatų kiekio.

Audiovizualinė projekcija pristato Joniškio miesto istorinę raidą ir kaitą, būdingus simbolius, gamtinį bei urbanistinį kraštovaizdį.

 

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJUS

JONO GENIO MALŪNO EKSPOZICIJOS PROJEKTAS

Sukūrėme ekspozicijos dizaino koncepciją, atlikome projektavimo darbus.

Ekspozicijos projekto tikslas – sukurti šiuolaikišką, lankytojams patrauklią ekspoziciją ir atraktyviai bei informatyviai pristatyti Jono Genio malūno istoriją ir eksponatus.

Ekspozicinė erdvė suprojektuota trijuose naujos statybos statiniuose – stoginėse. Statinių projektas parengtas susipažinus su malūno detalėmis (eksponatais), jų kiekiu (daugiau nei 400 vnt.), gabaritiniais išmatavimais, iš anksto planuojant ekspozicijos išdėstymą, lankytojo kelią bei jo patekimą iš vieno statinio į kitą. Visas tris pastoges jungia Jono Genio malūno eksponatai, bendra interjero, informacinių stendų, ekspozicinių baldų stilistika. Statinių kiekį taip pat pateisina ir trys skirtingos ekspozicijos potemės: ,,Vėjo malūnų tipai”, ,,Jono Genio malūno istorija“,,,Jono Genio malūno konstrukcijos ypatumai“.

Visose stoginėse ekspozicija suprojektuota taip, kad tekstinę, vaizdinę informaciją stenduose papildytų Jono Genio malūno eksponatai. Kiekvienoje iš erdvių numatyti interaktyvūs, edukaciniai sprendimai, kurie pagyvina pristatomas temas bei leidžia lankytojui žaismingai dalyvauti ekspozicijoje ir lengvai įsiminti tam tikrą informaciją. Dizaino spalviniai sprendimai pasirinkti siekiant statinių ir ekspozicinių elementų vieningumo, todėl stenduose ir balduose vyrauja natūralūs medienos atspalviai.

 

LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Kilnojama paroda „UŽSIENIO PROFESIONALAI – LIETUVAI

Sukūrėme parodos dizaino stilistiką, atlikome dizaino, gamybos darbus.

Kilnojamuose parodos „Užsienio profesionalai – Lietuvai“ stenduose, lietuvių ir anglų kalbomis, pristatomos 28 iškilios asmenybės, 1918–1940 metais dirbusios Lietuvoje. Parodoje supažindinama su lakūnais, architektais, medikais, teisininkais, gamtininkais, istorikais, kalbininkais, bibliotekininkais, matematikais, ekonomistais ir kultūros atstovais. Kiekvienam stendui sukurtas grafinis elementas, kuris padeda lankytojui lengviau suprasti, kurios srities specialistai yra pristatomi tam tikrame stende. Ekspozicijoje pateikiama vizuali informacija, trumpa biografija, svarbiausi nuopelnai Lietuvai, įdomiausias biografijos faktas ir asmens mintys arba mintys apie asmenį.

Kilnojamą parodą pagyvina stalo žaidimas ,,Lietuvon!”. Jį žaisdami lankytojai gali pasitikrinti įgytas žinias. Žaidėjų tikslas yra kuo greičiau pasiekti Lietuvą, pakeliui teisingai atsakant į klausimus apie parodos „Užsienio profesionalai – Lietuvai“ herojus ir sritis, kuriose jie dirbo.

 

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS

Nerijos forto sargybinės interaktyvi ekspozicija „NERIJOS FORTO PRAITIES PUSLAPIAI“

Sukūrėme ekspozicijos dizaino koncepciją, atlikome projektavimo, dizaino, gamybos ir įrengimo darbus.

Nerijos forto sargybinės ekspozicijos tikslas – šiuolaikiškai, interaktyviai pristatyti lankytojams Nerijos forto istoriją akcentuojant jo funkcijų kaitą, sudominti Klaipėdos kariniu jūriniu kultūros paveldu, skatinti atrasti fortą muziejuje.

Ekspozicija įrengta nedidelėje Nerijos forto erdvėje, kuri pasitinka lankytoją, jam atėjus į muziejų. Dėl šios priežasties lankytojas neskatinamas ilgai užsibūti ekspozicijoje, tačiau kartu glaustai, įtaigiai susipažindinamas su Nerijos forto istorija, kaitos etapais. Ekspozicijos dizaino stilistiką įtakojo Nerijos forto sargybinės patalpos architektūra (arkinės lubos, sienos), todėl įrengti arkos formos stendai, forto interjerui artimi baldai. Šie sprendimai sukuria įtaigią ekspozicijos nuotaiką ir pabrėžia Nerijos forto istorinį paveldą.

Pristatant ekspozicijos temas, naudojami papildomi dizaino, interaktyvūs elementai: atkurta Mauzer tipo šautuvų dėtuvė 5 šautuvams, kurioje eksponuojamas šautuvo Mauzer muliažas; lankytojus pasveikina interaktyvus manekenas; pagaminti  Tvirtovinio pabūklo (XIX a. II p.) ir universalaus pabūklo „Flack“ modeliai; eksponuojamos edukacijai pritaikytos XIX a. Vokietijos imperijos pėstininko šalmo su bokšteliu „Pickelhaube“ ir Vokiečių kariuomenės naudoto metalinio šalmo (1935 m.) kopijos. Lankytojas gali sužinoti apie vėjo stiprumo matavimo techniką naudodamas interaktyvų schematinį vėjo semaforo maketą. Su Nerijos forto raidos istorija glaustai padeda susipažinti  ekrane rodomas videomontažas „Laiko juostos“ pagrindu bei stilizuotas telefonas, kuriame galima išklausyti pasirinkto laikmečio garsus.

 

JONIŠKIO ISTORIJOS IR KULTŪROS MUZIEJUS

„JONIŠKIO DEKANATO ISTORIJA IR SAKRALINIO PAVELDO VERTYBĖS“

Sukūrėme ekspozicijos dizaino koncepciją, atlikome projektavimo, dizaino, gamybos ir įrengimo darbus.

Ekspozicijos tikslas – šiuolaikiškai reprezentuoti krašto sakralinį paveldą ir suteikti galimybę visuomenei susipažinti su Joniškio dekanato istorija, muziejuje saugoma vertinga dokumentine ir ikonografine medžiaga bei sakralinio meno kūriniais.

Ekspozicija įrengta dvejose patalpose. Pirmojoje ekspozicinėje erdvėje pirstatoma Joniškio dekanato istorija, Joniškio krašto dievdirbiai ir jų darbai. Antrojoje ekspozicinėje erdvėje pristatomos dvi skirtingos temos: Kryžiaus kelio stočių tapybinės kompozicijos ir iškiliausi Joniškio dekanato kunigai, sukaupta vertingų XVIII–XIX a. religinių knygų, maldynų, giesmynų, liturginių reikmenų kolekcija. Ekspozicijoje pasirintais orginaliais dizaino, technologiniais bei techniniais sprendimais siekiama šiuolaikiškai ir patraukliai pristatyti muziejuje saugomus unikalius eksponatus ir taip paskatinti didesnį visuomenės susidomėjimą sakraliniu kultūros paveldu.

 

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS KILNOJAMA PARODA

„JŪROS SIDABRAS – IŠ STAVANGERIO Į KLAIPĖDĄ, 1820-1870m.“

Parodos tikslas – pristatyti jūrinės kultūros paveldo jungtį tarp Klaipėdos ir Stavangerio uostų. Atlikome parodos koncepcijos kūrimo, projektavimo, dizaino, programavimo, gamybos darbus.

Šešių išskirtinio dizaino kilnojamų stendų stilistika atkartoja burinių laivų elementus. Įtaigumo ir interaktyvumo šiai parodai suteikia stendai su mediniais laivų vairais. Lankytojas gali pasitikrinti savo gebėjimus valdyti laivą ir sukdamas vairą pabandyti įplukdyti jį į matomą uostą ekrane.

Dalis parodos stendų pristatomi Lietuvoje, o kita dalis iškeliavo į Norvegiją, Stavangerio muziejų.

Kilnojamos parodos stendai pagaminti iš tvarių, daugkartinio sumontavimo-išmontavimo darbams atsparių medžiagų, lengvai surenkami ir išardomi, kompaktiškai sudedami į transportuoti  skirtas dėžes. Tekstinė ir vaizdinė informacija atspausta ant specialiai parodai pasiūtų drobių-burių.

 

 

 

KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS KAUNO IX FORTO PUSKAPONIERIO EKSPOZICIJA

„KAUNO TVIRTOVĖ PROJEKTUOTOJO-INŽINIERIAUS AKIMIS.“

Įrengiant Kauno IX forto puskaponierio ekspoziciją atlikome projekto tikslinimo, dizaino darbus.

Ekspozicija pristato XX a. pradžioje vykdytą Kauno tvirtovės plėtrą, gynybinių įtvirtinimų evoliuciją bei tvirtovės artileriją. IX fortas išsiskiria iš kitų Kauno tvirtovės fortų savo modernumu ir struktūra. Tai buvo to meto inžinerinis pasiekimas, todėl pasirinkta dizaino idėja – visą ekspozicijoje esančią medžiagą pristatyti lyg inžinieriaus darbo kabinete: brėžiniuose, planuose, ant stalo paliktuose užrašuose, pagamintuose modeliuose. Ekspozicijoje ši dizaino idėja gerai matoma informaciniuose stenduose, kurie dekoruoti to meto inžinierių naudotais įrankiais, modeliai, eksponatai padėti ant skaitmenine spauda padengtų paviršių, kuriuose be įprastinių anotacijų randami ir papildomi brėžiniai, kita vizuali informacija. Ekspozicijos informacinę medžiagą gausiai papildo įvairūs muliažai, kurie suprojektuoti ir pagaminti pagal XX a. pradžioje forte naudotus įvairius įrankius, įrenginius bei kitus daiktus. Vieni muliažai atlieka informacinį, eksponatų kopijų vaidmenį, kiti gaminiai turi aiškią funkcinę paskirtį, pvz.: antro ekspozicijos aukšto foje įrengtoje laikinų ekspozicijų, filmų peržiūros zonoje esančios atsisėdimo vietos, pagamintos pagal patrankų gilzių modelį, šaudmenų saugojimo dėžes.

Ekspozicijos išskirtinumą sustiprina interaktyvūs žemėlapiai, kurie patraukliai ir informatyviai pristato Europos fortų planą, Kauno tvirtovės objektų išsidėstymą. Interaktyvi garso instaliacija įtaigiai supažindina lankytoją su šaudmenų galingumu, t.y. lankytojas spausdamas mygtukus išgirsta garsus, kuriuos girdėjo kareiviai, būdami IX forte apšaudymo metu.

 

 

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS EKSPOZICIJA

„TARPUKARIO GARGŽDAI 1918-1939 m.”

Įgyvendindami projektą „Senųjų Gargždų vaizdai” atlikome ekspozicijos koncepcijos kūrimo, projektavimo, dizaino darbus. Atnaujintos ekspozicijos tikslas – pristatyti tarpukario Gargždus kaip pasienio miestelį, atskleisti jo unikalumą, savitas tradicijas bei kultūrą.

Ekspozicija suskirstyta į tris tematines erdves: ,,Gargždų muitinė”, ,,Pradžios mokykla” ir  ,,Paštas”. Pagrindinis pirmosios erdvės akcentas – muitinės postas su pakeliamu atitvaru. Tai ne tik ekspozicijos dizaino elementas, tačiau jis atlieka ir edukacinę, pažintinę funkciją.  Informacinius stendus pagyvina edukatyvūs bei interaktyvūs sprendimai: magnetinė lenta su žaidimu apie kontrabandines prekes, erdvinis miesto planas, Gargždų krašto žemėlapiai, kuriuos lankytojas gali vartyti.

,,Pradžios mokyklos“ erdvėje kuriamas pradžios mokyklos interjeras. Lankytojui pristatomi pagal orginalius eksponatus sukurti klasės inventoriaus muliažai: suolas, medinė kuprinė, skaitliukai, liniuočių dėklas, rašymo lentelė. Klasės sienos iškaltos medinėmis lentelėmis. Šis interjero sprendimas pasirinktas siekiant sukurti tikroviškesnę pradžios mokyklos atmosferą. Siekiant išlaikyti ekspozicijos dizaino vientisumą, šalia tiksliai atkurtų eksponatų kopijų, montuojami ekspoziciniai stendai (spinta, mokytojo stalo dalis). Jie stilistiškai artimi muliažams, tačiau atlieka ekspozicinių baldų funkciją.

,,Pradžios mokyklos“ erdvėje suprojektuotas stilizuotas knygų spintos stendas, kuriame sumontuoti knygų muliažai. Juos lankytojas gali išsitraukti iš lentynos ir rasti glaustą informaciją apie iškiliausius Gargždų krašto žmones. Stende taip pat veikia monitorius, kuriame rodomas video siužetas apie žymius kraštiečius.

,,Pašto“ ekspozicijos dalyje įrengta tarpukario pašto instaliacija su tradicine to laikmečio pašto vitrina. Lankytojas, pažymėjęs ekspozicijos antspaudu atvirlaiškį ir įmetęs jį į šalia esančią pašto dėžę, gali šį suvenyrą išsiųsti sau ar draugui muziejaus paštu.

Ekspozicijos pabaigoje įrengtas informacinis terminalas, kuriame lankytojas gali rasti platesnę informaciją apie pristatomas temas, taip pat žaismingų viktorinų pagalba pasitikrinti ekspozicijoje įgytas žinias.

 

 

JONIŠKIO ISTORIJOS IR KULTŪROS MUZIEJAUS EKSPOZICIJA

„JONIŠKIO KRAŠTO GYVENTOJŲ VERSLAI, AMATAI IR PREKYBA NUO V a. IKI XX a.“

Įgyvendindami projektą atlikome koncepcijos kūrimo, projektavimo, dizaino, programavimo, gamybos darbus.

Įrengaint ekspoziciją nauju praėjimu buvo sujungtos dvi atskiros patalpos, taip išplečiant nedidelį ekspozicijos plotą ir tematiškai padalinant erdvę į dvi sales, kuriose pristatomos susijusios, bet kartu ir skirtingos temos ,,Joniškio krašto gyventojų verslai, amatai ir prekyba” bei ,,Joniškio krašto muitinės ir sienos perėjimo punktai ”.

Tamsių sienų ir stendų dizaino sprendimas pasirinktas siekiant sukurti išskirtinę ekspozicijos nuotaiką bei išryškinti muziejaus turimus unikalius eksponatus, kurie pristatomi apšviesti grūdinto stiklo vitrinose. Pirmosios temos pabaigoje, kalbama apie XX a. I pusėje Joniškio krašte vykusią prekybą, amatus. Stendas ties praėjimu į kitą ekspozicinę dalį suprojektuotas ir įrengtas taip, kad kurtų įspūdį, jog einama į to meto parduotuvę. Tačiau lankytojas patenka į muitinės erdvę ir atsisukęs pamato, jog tas praėjimas – tai muitininko posto namelis. Šioje dalyje be įvairių eksponatų, tekstinės ir vizualinės medžiagos, eksponuojama muitininko uniforma. Ji talpinama stiklinėje vitrinoje. Šis baldas be informacinės turi ir praktinę funkciją. Jis perregimas, todėl neapsunkina ir neužgožia nedidelės erdvės, tačiau lengvai atskiria muitinės ir terminalo erdves. Terminalo pagalba lankytojas žaismingai ir interaktyviai gali pasitikrinti žinias ar susirasti papildomos informacijos.

 

Ekspozicijos-JonVerslAmatai-Sonas-1

KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS EKSPOZICIJA

,,KAUNO TVIRTOVĖ 1882-1940m.”

Įrengiant šią ekspoziciją atlikome ekspozicijos projektavimo, dizaino darbus.

Ekspozicinėje salėje pateikiama įvairi istorinė medžiaga – dokumentai, brėžiniai, nuotaukos – pristatantys Kauno tvirtovę, fortų statybą, gynybą, tolimesnį jų panaudojimą istorijoje. Medžiaga pristatoma interaktyviai ir edukatyviai – stendai suprojektuoti stumdomų sistemų pagalba, todėl lankytojas, norėdamas atrasti visą pateiktą medžiagą, turi pats dalyvauti stumdydamas ekspozicinius stendus. Gyvumo suteikia ir ekspozicijoje esantys monitoriai. Juose rodomos nuotraukos, video siužetai, atkurtų forto gyvenimo epizodų filmuoti įrašai.

 

 

 

 

KAUNO TVIRTOVĖS VII FORTO EKSPOZICIJA

,,VII FORTAS: LIETUVIŠKA TRAGEDIJA“

Įrengiant ekspoziciją atlikome ekspozicijos kūrimo, projektavimo, dizaino darbus.

Kauno tvirtovės VII forte ekspozicijos tikslas – pristatyti 1941 m. birželio – rugpjūčio mėnesių įvykius, kai VII fortas tapo pirmąja koncentracijos stovykla nacių okupuotose teritorijose.

Ekspozicija įkurta VII forto teritorijoje esančiame kazemate, kurio architektūra yra itin dėkinga norint atskleisti minėtus įvykius trijų šalių, dalyvavusių žydų žudynėse, požiūriu: Nacistinės Vokietijos kariuomenės vadų, Tautinio darbo apsaugos bataliono karių ir Kauno žydų, nukentėjusių tomis dienomis. Patalpos ekspozicijai suteikia autentiškumo, kadangi pristatomi VII forte vykę įvykiai, panašiose patalpose buvo kalinamos žydų moterys su vaikais.

Informaciniai stendai suprojektuoti taip, kad jie neužgoštų ir neiškreiptų autentiškų forto erdvių. Stendų forma atkartoja patalpų sienas, arkų linkius.

Ekspozicija sukurta pasitelkiant inovatyvias ir interaktyvias priemones: šiuolaikinius eksponavimo būdus, kompiuterinį terminalą, kitą įrangą, padedančią patraukliai ir įtaigiai pateikti informaciją lankytojams.

Pastovi ekspozicija įrengta trijose ekspozicinėse patalpose, į kurias lankytojas gali patekti tik iš pirmosios, laikinų ekspozicijų erdvės. Lankytoją užeiti į šias patalpas kviečia specialios nuorodos su pavadinimais, kurie aiškiai įvardina, kokia tema pristatoma tam tikroje erdvėje.

Pirmoji tema – ,,Nacių propaganda 1941 m. birželio – rugpjūčio mėnesiais”. Šioje erdvėje lankytojas supažindinamas su propagandine informacija, platinta okupuotose teritorijose. Antroje patalpoje pristatoma ,,Tautinio darbo apsaugos bataliono” (TDA) veikla. Šioje erdvėje lankytojams pateikiama informacija apie dvi įvykių puses: ką galvojo ir ko tikėjosi lietuviai kariai stodami į Tautinio darbo apsaugos batalioną bei kokią veiklą realybėje vykdė TDA pirma, antra ir trečia kuopos. Kareivinių nuotaiką paryškina medinio stalo ir suolų instaliacija, kuri kuria įvaizdį, tarytum kariai ką tik išėjo vykdyti įsakymo, o visai neseniai čia sėdėjo ir vaišinosi.

Trečiojoje ekspozicijos patalpoje lankytojai supažindinami su sudėtinga Kauno žydų situacija, jų likimu 1941 m. Šios patalpos vitrinose pristatomi eksponatai, rasti VII forto tvarkybos darbų metu.

Išskirtinio dizaino balde, kuris primena sukrautas šovinių saugojimo dėžes, įrengtas kompiuterinis terminalas. Jame pateikiama papildoma informacija apie asmenis, žuvusius šiame forte, VII forto 1941 m. planai, kuriuose pažymėtos buvosios kareivinės, žydų kalinimo ir žudymo vietos.

 

 

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS LAIVYBOS ISTORIJOS III EKSPOZICINĖS SALĖS EKSPOZICIJOS PROJEKTO KONKURSAS

,,JŪRŲ KATASTROFOS IR LIETUVA“

Konkursui pateikėme ekspozicijos dizaino koncepciją ,,Mes tik žmonės, o jūros jėga begalinė“. Laimėta II vieta. Dizaino koncepcija pasiūlyta atsižvelgus į Jūrų muziejaus iškeltus ekspozicijos tikslus, kuriais siekiama lankytojams įtaigiai pristatyti grėsmes, kylančias iš jūros, jų poveikį ir skirtingas priežasčių interpretacijas lietuviškame kontekste. Siūlomi dizaino, interaktyvūs, edukaciniai sprendimai yra padiktuoti ekspozicijos temų, informacinės medžiagos bei patalpų architektūros.

Ekspozicijos išskirtinumą sukuria neįprastų formų stendai, spalvinis bei emocinis tematinis apšvietimas, kinetiniai edukaciniai mechanizmai, laivų modelių inovatyvus pateikimas bei numatytos garso ir vaizdo instaliacijos.

 

 

KAUNO TVIRTOVĖS VII FORTO EKSPOZICIJOS KONCEPCIJA

,,KARO AMUNICIJA“

Atlikome ekspozicijos koncepcijos kūrimo darbus.

2013 metais sukūrėme ekspozicijos ,,Karo amunicija“ koncepciją. Ekspozicija kuriama Kauno tvirtovės VII forto 4-о šaudmenų sandėlio patalpose su tikslu išsaugoti ir pritaikyti šį kultūros paveldo objektą visuomenės poreikiams. Atsižvelgiant į objekto pirminę paskirtį, naujoje muziejinėje ekspozicijoje siūloma pristatyti artilerijos ir šaudmenų evoliuciją, lankytojus supažindinti su karo amunicijos istorija: nuo fejerverko iki atominės bombos. Informacija pristatoma ekspozicijoje gali būti įdomi kaip technikos istorijos mokslo dalis, papildyti Lietuvos karo istoriją, taip pat atlikti visuomenės informavimo funkciją apie Lietuvos kariuomenės išminuotojų darbą bei sprogstamųjų medžiagų pavojingumą bei teisingą elgesį jas aptikus.

Siekiant sukurti lankytojams patrauklią ekspoziciją, koncepcijoje siūlomi šiuolaikiški ir inovatyvūs dizaino, vaizdo ir garso technologiniai sprendimai, edukaciniai mokomieji žaidimai.